Famous Martial Artist of our time

 

    Li Lian Jie  ( Jet Li )

    Wu Jing  (Jacky Wu)

    Yu Hai

    Zhao Wen Zhuo  ( Chieu Man Cheuk )

    Zhao Chang Jun

    Bruce Lee